PTP Pharma İlaç Kozmetik Gıda Tarım Danışmanlık San.Tic. Limited Şirketi Ostim OSB Mah. 1151. Sok No: 102 Yenimahalle/ANKARA
Müşteri Destek: 08502209015

Geleneksel Tıbbi Ürünler Danışmanlığı

Geleneksel bitkisel tıbbi ürün/ürün: 
Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanılıyor olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve amaçlanmış olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla kullanılan müstahzarları,

Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmelik ve kılavuzlara uygun bir şekilde ruhsat dosyaları oluşturularak başvurulur. Sağlık Bakanlığı nezdinde iş takibi yapılarak müşterimiz ruhsat alıncaya kadar tüm aşamalar yönetilir. Uzman ve tecrübeli ekibimiz ulusal ve global standartlarda en iyi hizmet vermektedir;

Sürekli danışmanlık hizmetin verilmesi 
Literatür taramaların yapılması
Mevzuata uygun İç ve dış ambalaj-etiket oluşturulması
KÜB-KT oluşturulması
Ürün spesifikasyonunun oluşturulması
Başvuru dosyasının CTD fromatta oluşturularak Bakanlığa sunulması
Sağlık Bakanlığı tarafından gelen tüm talepler ve isteklerin yanıtlanması
Ruhsat alıncaya kadar iş takibinin yapılması

ARGE ve Formülasyon Çalışmaları 
Oluşturulan formülasyonun amacına yönelik incelenmesi, bilimsel-teknik ve mevzuata göre uygunluğunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
Bilimsel ve teknik açıdan literatür taraması yapılarak destek verilmesi
İstenilen ürünün araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak formülasyon oluşturulması ve numune hazırlanması

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp Destek Hattı